Kdy navštívit STK


Typ silničního vozidla


Doba od první registrace


Doba periodických prohlídek


  Vozidla autoškoly a autopůjčovny, mimo přívěs do 750 kg celkové hmotnosti    bez nájezdové   brzdy 

  Vozidla s modrým majákem
1 rok1 rok

  Osobní vozidla s max. 9 míst 

  Užitková vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti


  Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou    brzdou


  Motocykl o obsahu motoru nad 50 ccm nebo konstr. Rychlostí nad 50 km/hod

4 roky
2 roky

  Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 

  Motocykl o obsahu motoru do 50 ccm nebo konstr. rychlostí do 50 km/hod6 let


4 roky

  Opakovaná technická prohlídka – všechna vozidla

  do 30 – ti dnů od minulé pravidelné prohlídky 

  (po 30 dnech nová pravidelná prohlídka v plném   rozsahu)